کتاب گواهینامه موتور

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 158 صفحه است

کتاب آموزش رانندگی ویژه متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت 158 صفحه PDF را برای شما فراهم کرده است.

کتاب آموزش موتور سواری pdf

دانلود کتاب آیین نامه موتورسیکلت

کتاب آیین نامه موتور سیکلت

کتاب آیین نامه موتور

کتاب آموزش پایه موتور سیکلت به منظور ارتقای پایه علمی دانش آموزان متقاضی گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای گامی در جهت کاهش تصادفات جاده ای گردآوری و ویرایش شده است.

فهرست کتاب آموزش رانندگی ویژه متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت:

پشگفتار

بخش اول

  • آمادگی پیش از راندن

بخش دوم

  • توانایی های رانندگی

بخش سوم

  • ایمنی و شناخت خطرات

بخش چهارم

  • قوانین مقررات

بخش پنجم

  • تابلوها، چراغها و خط کشیهای راه

بخش ششم

  • فرهنگ رانندگی

بخش هفتم

  • امداد و نجات

مراجع

تصاویر پیش نمایش از فایل خریداری شده شما :